• n

  ひんせい - [品性]
  ひんこう - [品行]
  とくせい - [徳性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X