• n

  ないぶ - [内部]
  công tác nội bộ: 内部工作
  うちがわ - [内側]
  Cải cách Đảng Tự do dân chủ từ nội bộ trở đi: 自民党を内側から変える
  インテリア
  インター
  bắt máy nội bộ: インターコムを取り上げる

  Tin học

  しない - [市内]
  ローカル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X