• n, exp

  げんないかく - [現内閣] - [HIỆN NỘI CÁC]
  Tỷ lệ duy trì ghế trong quốc hội của nội các đương nhiệm: 現内閣の支持率
  sự suy giảm tỷ lệ duy trì ghế trong quốc hội của nội các đương nhiệm: 現内閣支持率の低迷
  nâng lên thành thách thức quan trọng của chính phủ đương nhiệm: 現内閣の重要課題に上がっている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X