• exp

    ぎょうかん - [行間]
    Nếu anh không nắm được ý nghĩa trong dòng chữ thì anh không hiểu gì về văn học cả.: 行間の意味を読み取ることができなければ文学は分からない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X