• exp

  ないじゅうがいごう - [内柔外剛] - [NỘI NHU NGOẠI CƯƠNG]
  ないごう - [内剛] - [NỘI CƯƠNG]
  Anh ấy là người nội nhu ngoại cương: 彼は内剛外柔の人です.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X