• n

  マグネット
  じしゃく - [磁石]
  Nam châm hút nhau: 磁石が引き付け合う。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X