• n

  でんじしゃく - [電磁石]
  Cực chỉ phía Nam của nam châm điện: 電磁石の南を指す極
  Nam châm điện ly hợp: クラッチ電磁石

  Kỹ thuật

  エレクトロマグネット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X