• n

  ほん - [本]
  từ hôm nay: 本日から
  げんざい - [現在]
  いま - [今]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X