• n

  ぞうげ - [象牙]
  アイボリー
  Họ đã giết rất nhiều voi để lấy ngà: 彼らはアイボリーを手に入れるために多数の象を殺した
  Kẻ săn trộm ngà voi : アイボリーの密猟者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X