• int, exp

    ごくろうさま - [ご苦労さま]
    Ngài đã làm việc vất vả quá: ご苦労さまでした

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X