• n

  ちくさん - [畜産]
  tình trạng kinh doanh càng ngày càng nghiêm trọng đối với những người chăn nuôi gia súc: 畜産農家にとってますます厳しい経営状況
  tưởng tượng xem chế độ ăn trong thời buổi hiện đại sẽ thế nào nếu thiếu vắng thực phẩm từ ngành chăn nuôi gia súc: 畜産抜きの現代の食生活を想像する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X