• exp

  ひどり - [日取り]
  Sau khi xem lịch hẹn, tôi sẽ quyết định ngày bàn bạc ngay: 私の予定表を見てから、すぐに打ち合わせの日取りを決めよう
  Tài liệu bổ xung về việc tăng thêm các ngày hẹn: 先日取り上げた件に関する追加資料

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X