• adv

  ますます - [益々]
  ngày càng phát triển: ~発展する
  いよいよ - [愈愈]
  họ ngày càng lún sâu vào kế hoạch đó: 彼らはその計画にいよいよ深入りしていった
  いっぽう - [一方]
  Giá đất chẳng những không giảm mà lại ngày càng tăng.: 地価は下がるどころか上がる一方だ。
  Người Nhật sống ở nước ngoài mỗi năm lại càng tăng dần.: 海外で生活する日本人は毎年増える一方だ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X