• exp

  げんざい - [現在]
  こんにち - [今日]
  tình hình thế giới ngày nay.: 今日の世界情勢
  Ngày nay có nhiều người sở hữu ô tô.: 今日では多くの人が車を持っている。
  Những gì tôi có được ngày nay là đều nhờ ơn bố mẹ.: 私の今日あるのは両親のおかげです。
  さっこん - [昨今]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X