• n

  やすみのひ - [休みの日]
  ホリデー
  ホリデイ
  さいじつ - [祭日]
  きゅうじつ - [休日]
  Ngày lễ tạ ơn Chúa là một ngày nghỉ đặc biệt đối với người Mỹ: アメリカ人にとって感謝祭はとても特別な休日だ
  thứ hai tuần này là ngày nghỉ bù (được nghỉ bù): こんどの月曜は振替休日です
  Ngày nghỉ rất bận rộn: 多忙な休日
  Ngày nghỉ của tất cả các ngân hàng trên toàn quốc: 全国銀行休日
  Ngày nghỉ truyền th

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X