• exp

  てんのうたんじょうび - [天皇誕生日] - [THIÊN HOÀNG ĐẢN SINH NHẬT]
  てんちょうせつ - [天長節] - [THIÊN TRƯỜNG TIẾT]
  ngày nay gọi là sinh nhật Nhật Hoàng nhưng ngày xưa gọi là ngày sinh của Nhật Hoàng: 今日は天皇誕生日といったが昔は天長節といった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X