• exp

  にっせき - [日夕] - [NHẬT TỊCH]
  にちや - [日夜] - [NHẬT DẠ]
  ちゅうや - [昼夜]
  Suốt năm, họ làm việc bất kể ngày đêm để hoàn thành công việc đó.: 彼らは年内にその仕事を終了させるために昼夜の別なく働いた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X