• n

  むかし - [昔]
  Họ đã xây dựng một khu bảo tồn sinh thái tại khu rừng tồn tại từ ngày xưa.: 彼らは昔からある森に、生態を保護する地域を作ることにした
  ひとむかし - [一昔]
  こだい - [古代]
  Ngàu xưa, có rất nhiều nhà tiên tri: 古代、世界には多くの予言者がいた
  (Tập quán) truyền thống có từ ngày xưa: 古代からの伝統(習慣)
  Năm hành tinh được biết đến từ ngày xưa (thời xưa): 古代から知られている5個の惑星
  おおむかし - [大昔]
  thói quen (tập quán) có từ ngày xưa (xa xưa): 大昔からある習慣
  suốt từ xưa đến giờ: 大昔からずっと
  trong lĩnh vực công nghệ thì 50 năm trước cũng coi là xưa cũ, lạc hậu lắm rồi: テクノロジーの分野では、50年前は大昔である
  trở lại ngày xưa..: ~の大昔に
  người xưa lấy lửa bằng cách lấy đá đánh vào
  おうねん - [往年]
  Ngày xưa, Kaneda là một tay ném bóng chày tài ba.: 金田は往年の名投手だ。
  Ông tôi không còn khoẻ như ngày xưa nữa.: 祖父は往年のような元気がない。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X