• n

  こぎって - [小切手]
  ぎんがみ - [銀紙]
  ngân phiếu giả: 贋造銀紙
  sự thu hồi lại ngân phiếu: 銀紙の回収
  かわせ - [為替]
  Tôi gửi tiền bằng ngân phiếu. : お金を為替にして送りました

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X