• exp

  ついかよさん - [追加予算] - [TRUY GIA DỰ TOÁN]
  Quốc hội nên thông qua ngân quỹ bổ sung cho cơ quan chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh.: 議会は退役軍人用医療機関のための追加予算を工面すべきである
  trình ngân quỹ bổ sung: 追加予算を提出する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X