• n

  げんろん - [言論]
  Tự do ngôn luận: 言論の自由
  Tự do ngôn luận là điều không thể thiếu trong sự tự do: 言論の自由が自由にとって不可欠なものである
  Có quyền tự do ngôn luận: 言論の自由という権利を有する
  Báo chí phải là người bảo vệ tự do ngôn luận: 新聞は言論の自由の擁護者であるべきだ
  Tự do ngôn luận là quyền cơ bản: 言論の自由は基本的な権利だ
  C

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X