• n

  ことば - [言葉]
  ngôn ngữ nói (viết): 言葉話し(書き)
  trao đổi ngôn ngữ: 言葉を交わす
  ご - [語]
  げんご - [言語]
  ngôn ngữ đang được sử dụng: 現在使用中の言語
  ngôn ngữ lập trình Java: Javaプログラミング言語
  ngôn ngữ tạo lập trang Web: ウェブページ作成言語

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X