• exp

    インドヨーロッパごぞく - [インドヨーロッパ語族]
    khi tôi nói IE thì không phải là tôi ám chỉ "Internet Explorer" đâu mà là ngôn ngữ Ấn Âu đấy : IEと言ってもInternetExplorerの話ではありません。インド・ヨーロッパ語族のことです

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X