• exp

    いんご - [隠語]
    Người sử dụng ngôn ngữ mật (tiếng lóng) : 隠語を使う人

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X