• n

  ろじ - [路地]
  つうろ - [通路]
  こうじ - [小路] - [TIỂU LỘ]
  うらどおり - [裏通り] - [LÝ THÔNG]
  Đừng đi đến những con ngõ hẻm vào buổi tối bởi vì rất nguy hiểm: 危険だから、夜は裏通りに出てはいけない
  Vào con phố hẻm lúc tối muộn như thế này: 夜分のこんな遅い時間に裏通りに入る
  Bãi đỗ xe của ngõ hẻm: 裏通りの駐車場

  Kỹ thuật

  レーン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X