• v

  はばむ - [阻む]
  ném ~ lên đường để cản ai đó truy kích: ~を道路に投げつけて(人)の追跡を阻む
  cản trở việc quản lý kinh doanh trên Internet: インターネット上の商取引やビジネスを阻む
  そしする - [阻止する]
  そがい - [阻害する]
  くいとめる - [食い止める]
  dù gì cũng phải ngăn đám cháy: 延焼を何とか食い止める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X