• n

  ごじゅう こう - [五重項]
  tình trạng ngũ tấu: 五重項状態
  ngũ tấu pianô: ピアノ五重項
  ngũ tấu đàn dây: 弦楽五重項
  クインテット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X