• n

  もの - [者]
  người trẻ tuổi, giới trẻ: 若者
  マン
  にん - [人] - [NHÂN]
  じんぶつ - [人物]
  anh ta là người như thế nào: 彼はどんな人物ですは
  じん - [人] - [NHÂN]
  いん - [員]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X