• n

  ドイツじん - [ドイツ人]
  ゲルマン
  tiếng Tây Đức: 西ゲルマン語
  dưới sự chỉ đạo của Đức: ゲルマン的指導の下で
  dân tộc người Đức: ゲルマン民族

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X