• exp

  こうせい - [後世] - [HẬU THẾ]
  để lại ~ cho con cháu (hậu thế, người đời sau, thế hệ sau, thế hệ mai sau): 後世に~を残す
  truyền lại ~ cho con cháu (hậu thế, người đời sau, thế hệ sau, thế hệ mai sau): ~を後世に継承する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X