• n

  しゃしょう - [車掌]
  きっぷうり - [切符売り] - [THIẾT PHÙ MẠI]
  Người thu vé: 切符切り係〔映画館などの〕

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X