• n

  ほしょうにん - [保証人]
  Anh ta được trang bị hành động như một người bảo lãnh cho những thỏa thuận hòa bình.: 彼には和平合意の保証人として行動する用意がある。
  Đề nghị là người bảo lãnh cho ai đó.: (人)の保証人になることを買って出る

  Kinh tế

  ほしゃくほしょうにん - [保釈保証人]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X