• exp

    こうじんぶつ - [好人物]
    rất nhiều những người tốt (người có tư cách tốt): 無類の好人物

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X