• n

  とうそつしゃ - [統率者] - [THỐNG XUẤT GIẢ]
  そうすい - [総帥]
  しきしゃ - [指揮者]
  Có rất nhiều nhà chỉ huy Châu Âu hiện đang chỉ đạo tại Mỹ: 現在、多数のヨーロッパ人指揮者がアメリカで指揮棒を振っている。
  Anh là một người chỉ huy dàn nhạc với một niềm đam mê vô bờ đối với âm thanh đẹp: 彼は美しい音に対する限りない情熱を持っている指揮者です。

  Tin học

  リーダー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X