• exp

  にないて - [担い手] - [ĐẢM THỦ]
  Nuôi dưỡng công dân để trở thành những người đảm đương chủ nghĩa dân chủ.: 民主主義の担い手となる市民を育成する
  かかりいん - [係員]
  Để biết rõ hơn xin hãy hỏi người chịu trách nhiệm.: 詳しいことは係員にお尋ねください。

  Tin học

  てきにんしゃ - [適任者]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X