• n

    はいしゃ - [敗者]
    Nếu có chiến tranh hạt nhân thì cả hai bên X và Y đều là những kẻ thất bại.: もし核戦争が起こったら、X国もY国も敗者だ。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X