• exp

  こうけんにん - [後見人] - [HẬU KIẾN NHÂN]
  Trở thành người giám hộ của: ~の後見人になる
  chỉ định người giám hộ: 後見人を指名する
  Người giám hộ tài sản: 財産後見人
  Người giám hộ bọn trẻ ấy đã nuôi dậy bọn chúng sau khi bố mẹ chúng chết: その子どもたちの後見人は、両親が亡くなったあと彼らを育てた
  Tranh giành địa vị người giám hộ tại tòa án: 法廷で後見人の

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X