• n

  エイリアン
  がいこくじん - [外国人]
  người nước ngoài có quyền thường trú (được sinh sống vĩnh viễn): 永住権を持つ外国人
  người nước ngoài tại Nhật Bản: 在日外国人
  người nước ngoài sống tại Tokyo: 東京に住んでいる外国人
  có người nước ngoài đã hỏi tôi địa điểm nhà ga: ある外国人が私に駅の場所を尋ねた
  がいじん - [外人]
  rất nhiều người ngoại quốc tại Nhật Bản đã chán ngấy từ 'người nước ngoài': 在日外国人の多くが『外人』という言葉にうんざりしている
  luật đăng kí người nước ngoài: 外人登録法
  Ồ! Một nhóm người nước ngoài: Oh!外人部隊
  các luật trị an cho người nước ngoài: 外人治安諸法

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X