• exp

  とりしまりやく - [取締役]
  JAMES vẫn có trách nhiệm hướng dẫn trong việc quản lý công ty và ra quyết định từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 1998 trong khi ông A và ông B vẫn giữ vai trò là giám đốc.: 会社の経営および意思決定は、JAMESの指示に従って行い、A氏およびB氏が取締役として残留中、1998年7月1日から効力を有する
  たんとうしゃ - [担当者]
  せきにんしゃ - [責任者]
  かんりしゃ - [管理者] - [QUẢN LÝ GIẢ]
  bổ nhiệm người phụ trách kế hoạch đó: その計画の管理者を任命する
  chức vụ của người phụ trách: 管理者の職
  かかり - [係り]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X