• exp

    けんてつ - [賢哲]
    Nhà thông thái (người thông minh) thì không làm điều ngu ngốc ngay cả khi trời tối: 昼の間賢い者は(賢哲)、夜になってもばかにはならない

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X