• n

  とのしきい - [戸の敷居]
  しきり
  しきい - [敷居]
  ngưỡng cửa cao: 敷居が高い

  Kỹ thuật

  シル
  ドアシル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X