• n

  ぎょらい - [魚雷]
  ngư lôi đã tấn công tàu: 魚雷がその船に命中した
  có thể xoay chuyển ngư lôi: 魚雷を回転させる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X