• int, exp

    なんじをきらう - [難事を嫌う]
    たいまんな - [怠慢な]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X