• v

    あびる - [浴びる]
    chìm ngập trong những lời nhiếc móc: まわりからごうごうたる非難を浴びる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X