• adj

  いただき - [頂]
  てっぺん - [天辺]
  kéo ngọn cờ lên đến đỉnh: 旗を天辺まで上げる〔半旗になっていた〕
  みね - [峰]

  Kỹ thuật

  ヘッド
  リッジ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X