• exp

  ぼや - [小火]
  Toàn bộ bình cứu hỏa nhỏ đều phải đăng ký với cảnh sát.: すべての小火器は、警察に登録しなければならない
  Cần dùng bình cứu hỏa nhỏ.: 小火器の使用を必要とする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X