• adj

  すさまじい - [凄まじい]
  おろか - [愚か]
  Cậu đúng là ngớ ngẩn khi tham gia vào một doanh nghiệp như vậy.: あんな事業に手を出すなんて君も愚かだったね。
  Đừng có làm những việc ngớ ngẩn như thế.: そんなう愚かなことをするな。
  おろか - [愚か]
  đóng kịch một cách ngớ ngẩn: おろかな振る舞いをする
  thái độ chống cự ngoan cố một cách ngớ ngẩn đối với đại diện của bên kiểm sát: 検察官への執拗な抵抗というおろかな態度

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X