• n

  きゅうし - [休止]
  tạm thời ngừng lại chiến dịch cạnh tranh toàn diện với ~: ~との全面競争の一時的休止
  ngừng hoạt động: 活動休止
  きゅうしする - [休止する]
  núi lửa ngừng hoạt động: 活動を休止する(火山)
  ngừng hoạt động mấy lần: 何度か活動を休止する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X