• n

  てんしのざ - [天子の座] - [THIÊN TỬ TỌA]
  ていざ - [帝座] - [ĐẾ TỌA]
  ていい - [帝位] - [ĐẾ VỊ]
  lên ngai vàng/lên ngôi vua: 帝位に就く
  ござしょ - [ご座所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X