• Kinh tế

  こていかわせそうば - [固定為替相場]
  Category: 対外貿易
  こていかわせひりつ - [固定為替比率]
  Category: 対外貿易
  こていへいか - [固定平価]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X